MODULOPOLI to projekt stworzony przez artystę Federico Marcoaldi ego, który postanowił opowiedzieć swoją wizję modularnej metropolii, zaangażowując w to 100 artystów i 100 dzieci w wieku szkolnym w formie kolektywu.

Miejska aglomeracja zostaje reinterpretowana jako związek różnych modułów, które tworzą zbiorowość. Każdy moduł jest unikalnym elementem i w swojej wyjątkowości jako pałac, blok czy dzielnica znajduje swoje miejsce w puzzlu, które staje się harmonijnym unikatem w swojej zróżnicowaniu.

Moduły są wykonane przez Marcoaldiego z odzyskanych surowców (kartonowe pudełka przeznaczone na składowisko odpadów) i są powierzone artystom oraz dzieciom podczas warsztatów edukacyjnych, aby stworzyć wspólnie tworzoną metropolię.